Tepelná izolácia URSA

Zobytnenie podkroví prinieslo so sebou potrebu odstrániť účinky, ktoré spôsobujú poveternostné vplyvy. Jednou y najdôležitejších otázok pri riešení obývateľnosti sa stalo zateplenie strešnej konštrukcie.


Najčastejšie sa používajú minerálna vlna, ktorá je najúčinnejšiou izoláciou na zateplenie krovov. Hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňujú vonkajšia a vnútorná teplota, prúdenie vzduchu a vlhkosť. Vonkajšia teplota závisí od klimatických podmienok a nadmorskej výšky, teda priamo od miesta, na ktorom stojí stavba. Vnútorná teplota závisí od druhu miestnosti, ktorá sa nachádza v podkroví. Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je základným faktorom pri navrhovaní hrúbky tepelnej izolácie. Pri zachovaní žiaduceho tepelného odporu hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňuje jej súčiniteľ tepelnej vodivosti. Čím väčší je rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou, tým hrubšia vrstva izolácie je potrebná k zabráneniu úniku tepla.
 
 
 

Uloženie tepelnej izolácie

Tepelnú izoláciu môžeme umiestniť v štyroch základných polohách: medzi krokvami, pod krokvami, nad krokvami a kombinovane medzi krokvami a pod krokvami. Každý typ uloženia si vyžaduje samostatný prístup. Najmenej vhodné je uloženie izolácie medzi krokvy, pretože drevené krokvy v tejto skladbe strechy vytvárajú tepelné mosty – pôsobia ako vodiče a umožňujú únik tepla z podkrovných priestorov von. Nedostatky uloženia izolácie medzi krokvy tlmí doplnková tepelná izolácia, ktorá sa pridáva pod krokvy a vkladá medzi laty nesúce podhľad. Pre túto vrstvu sú najvhodnejšie rohože zo sklených vláken, ktoré najlepšie vyplnia veľké nerovnosti medzi jednotlivými krokvami. V takejto skladbe strechy je nevyhnutné použiť parozábranu z interiérovej strany.

Parozábrana je hydroizolačná fólia, ktorá zabraňuje prenikaniu nielen vody, ale aj vodnej pary.

Spôsob ukladania izolácie pod krokvy sa veľmi nevyužíva, pretože výrazne znižuje svetlú výšku podkrovia. Pri tomto spôsobe je účinok krokiev – tepelných mostov – dosť obmedzený. Ukladanie tepelnej izolácie nad krokvy je veľmi výhodné, ak chceme v podkroví priznať konštrukciu krovu – ponechať viditeľné krokvy. Keďže pri tomto spôsobe uloženia je možné vytvoriť celistvú vrstvu izolácie, problém tepelných mostov v mieste krokiev je teda vylúčený. Ak izoláciu ukladáme v dvoch vrstvách (samozrejme, pri správnom vyriešení detailov), dá sa hovoriť o úplnej eliminácii tepelných mostov. Dobre zateplená šikmá strecha nám okrem príjemného podkrovného bývania prináša i úsporu energie. A tá nie je dôležitá len pre našu peňaženku, ale aj pre našu planétu.

URSA DF 39 - Izolačná rohož

URSA DF 39 je nekašírovaná, difúzne otvorená plsť zo sklennej vlny. Používa sa ako tepelná, akustická a protipožiarna izolácia.

Oblasti použitia:

  • šikmá strecha
  • zvislé konštrukcie: montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky
  • vodorovne konštrukcie: zateplenia stropov, podhľadov

Technické vlastnosti:

 HodnotaJednotkaNorma
Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti

0,039

W/mK

STN EN 13162

Trieda reakcie na oheň

A1

 

STN EN 13501-1

Tolerancia hrúbky

T2 

STN EN 823

Rozmerová stabilitaDS(T+) STN EN 1604

Priepustnosť pre vodnú paru

MU1

μ=1

 

STN EN 12086

Odpor pri prúdení vzduchu Ξ

AF5

≥ 5

kPa.s/m2

STN EN 29053

Rozmery:

hrúbka

šírka

dĺžka

obsah

počet

obsah

mm

mm

mm

m2/balík

balík/paleta

m2/paleta

40

1.250

9.000x2

22,50

24

540

50

1.250

7.000x2

17,50

24

420

60

1.250

6.000x2

15,00

24

360

80

1.250

9.000

11,25

24

270

100

1.250

7.000

8,75

24

210

120

1.250

6.000

7,50

24

180

140

1.250

5.000

6,25

24

150

150

1.250

5.000

6,25

24

150

160

1.250

4.500

5,63

24

135

180

1.250

4.000

5,00

24

120

200

1.250

3.500

4,38

24

105

220

1.250

3.000

3,75

24

90

PURE 39 RN SILVER

Minerálna vlna PureOne pre šikmé strechyPur

Sú výrobky vysokej kvality, ideálne pre zatepľovanie šikmých striech. Základná ponuka hrúbok je pripravená pre zateplenie šikmej strechy vo dvoch vrstvách tepelnej izolácie, ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie striech. V bežných skladbách zateplenia je možné pri použití materiálu PURE ONEdosiahnuť hodnôt súčiniteľa prestupu tepla 0,13 ≤ U ≤

0,18 W/(m2•K), ktoré s rezervou splnia požiadavky väčšiny projektov.

PURE 39 RN SILVER sa dodávajú vo vysoko komprimovanom balení, čo výrazne uľahčuje skladovanie a manipuláciu s materiálom na stavbe, pretože materiál zaberá podstatne menej miesta pre jeho uloženie.

Pružnosť minerálnej vlny PURE 39 RN SILVER uľahčuje dokonalé vyplnenie dutín vo stavebnej konštrukcii a zabraňuje tým vzniku tepelných mostov.

Jemnosť minerálnej izolácie PURE 39 RN SILVER spolu s jej minimálnou prašnosťou uľahčujú a zpríjemňujú montáž.

Postup pri montáži minerálnej vlny PURE 39 RN SILVER je rovnaký ako postup pri montáži štandartného materiálu. Pri zatepľovaní šikmých striech je potrebné dodržovať príslušné zásady a pravidlá, vrátane správneho použitia vhodných parozábran a podstrešných poistných hydroizolácií, zodpovedajúcich vetracích medzier a vnútorných podhľadov.

 
 
 
 

    Kontakt

  • +421 901 910 194
  • info@wald.sk